Amino Acid คืออะไร

Amino Acid หรือ กรดอะมิโน คือ กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของกระบวนการเผาผลาญโปรตีนในร่างกาย สกัดมาจากโปรตีนซึ่งอาจจะได้มาจากการรับประทานอาหารทั้งเนื้อสัตว์และพืช ผัก ผลไม้ และ ธัญพืช และร่างกายจะทำการย่อยให้เล็กลงเรื่อยจนกลายเป็นกรดอะมิโนชนิดต่างๆตามทางเดินอาหารก่อน และจึงดูดซึมนำไปใช้สร้างประโยชน์ต่างๆมากมายในร่างกาย กรดอะมิโนมีความจำเป็นต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสูงมากและเปรียบเสมือนเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกาย ช่วยเสริมสร้างการสร้างเซลล์ใหม่และซ่อมแซมเซลล์เก่าที่สึกหรอ ยิ่งไปกว่านั้นมีบทบาทสำคัญต่อการกระบวนการผลิต Growth Hormone ซึ่งมีผลที่ดีต่อสุขภาพและความอ่อนเยาว์ช่วยต่อต้านความชรา

ตามปกติร่างกายไม่สามารถเก็บสะสมไว้ใช้งานได้ภายหลังเหมือนสารอาหารอื่นๆ เช่น ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารให้ครบคุณค่าให้กรดอะมิโนมาหล่อเลี้ยงร่างกาย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. Essential Amino Acids

     • Isolucine Acid ( Branched-Chain Amino Acids – BCAAs )
     • Leucine Acid ( Branched-Chain Amino Acids – BCAAs )
     • Valine Acid ( Branched-Chain Amino Acids – BCAAs )
     • Lysine Acid
     • Methionine Acid
     • Phennylalanine Acid
     • Tryptophan Acid
     • Threonine Acid
     • Histidine Acid

2. Conditionally Essential Amino Acids

     • Arginine Acid
     • Crysteine Acid
     • Glycine Acid
     • Tyrosine Acid

3. Non Essential Amino Acids

     • Alanine Acid
     • Asparagine Acid
     • Aspartic Acid
     • Glutamic Acid
     • Glutamine Acid
     • Proline
     • Serine

การที่ร่างกายจะได้กรดอะมิโนมาได้ใช้ประโยชน์นั้นอาจใช้เวลานานในการเผาผลาญโปรตีนกว่าจะได้หน่วยย่อยที่เป็นกรดอะมิโน อีกทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันในชั่วโมงที่เร่งรีบขึ้นทำให้เรารับประทานอาหารครบคุณค่าน้อยลง ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางการผลิตที่ล้ำสมัยจากประเทศอเมริกาที่ใช้การดึงสารสกัดจากธรรมชาตินำมาใช้ประโยชน์กับร่างกาย Biotechnology ) สามารถสกัดสารอาหารธรรมชาติต่างๆทีมีโปรตีน มาเป็นกรดอะมิโนได้ทันทีและยังคงคุณค่าประโยชน์ไว้ 100% ร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันที